Expeditionens första dag lider mot sitt slut och det är slitna men nöjda deltagare som nu återvänder till den gamla skolan i Stora Blåsjön. Baslägret är i stora delar uppfört och vid Dolinsjön möttes dykarna av metertjock is vilken målvedvetet forcerades för att förbereda för kommande dagars äventyr och utforskning. Även ett första, kortare dyk hann genomföras, under vilket grottöppning och huvudlina kontrollerades. Nu är expeditionen verkligen igång!

In English:

The expedition’s first day draws to a close and the tired, but happy, expedition participants have returned to the old school in Big Blåsjö. Basecamp is established and divers found meter-thick ice on the Dolinsjö which will be dealt with first to prepare for coming days adventure and exploration. Short, initial dives were undertaken to check the cave entrance and dive line. Now the expedition has begun!

Baslägret

Leave a Reply