Frystest dykregulatorer

Under expeditionen har det förekommit flertalet frysningar av regulatorer. Som steg i att utveckla och hitta bättre metoder och utrustning har Daniel Nordin jämfört olika regulatormärken och konfigurationer under simulerade förhållanden, detta är rapporten. Tankarna med det här försöket är