Under expeditionen har det förekommit flertalet frysningar av regulatorer. Som steg i att utveckla och hitta bättre metoder och utrustning har Daniel Nordin jämfört olika regulatormärken och konfigurationer under simulerade förhållanden, detta är rapporten.

Tankarna med det här försöket är att se hur olika regulatorer fungerar i låga temperaturer genom att provocera fram en frysning i olika vattentemperaturer.

Dom problem som uppstått vid dykningar i Bjurälven är till största del baserade på just frysningar med friflödande regulator (2:a steg)

Testet är helt ovetenskapligt och baseras till stor del av mina egna reflektioner!

Testet genomfördes med 5 olika regulatorer i ett testlabb hos Primus i Solna i en temperatur av -7,2C och en vindhastighet på 20m/s, detta för att simulera en liknande miljö som vi kan möta på fjället.
För att simulera andning så användes en ventilator (typ Respirator/konstjord lunga) som även utrustats med en ultraljudsluftfuktare för att få en så naturlig fuktighet som möjligt. Ventilatorn gav en utandningsluft med temperaturen 21C och hög luftfuktighet, andnings frekvensen var ställd till 20st andetag per minut (1,4L) för att simulera en stressad dykare med hög luftförbrukning.

Regulatorerna var:
A: Divex 960
B: Apeks DS4+atx40
C: Apeks DS4+xtx50
D: Apeks DS4+xtx40 Nitrox (100% syrgas användes vid försöket)
E: Poseidon/Apex Cyklon+xtx50

Jag graderade prestandan enligt:
3 = fungerar mkt bra,
2 = Känsligt,
1 = Friflödar

Min teori innan försöket var att det syrgaskompatibla fettet kunde vara en bidragande faktor pga ändrad viskositet i låg temperatur. Detta tror jag är en teori att jobba vidare på.
Dock så presterar alla regulatorer “dåligt” i temperaturer nära fryspunkten, oavsett smörjmedel.

Av Daniel Nordin – nordin.daniel@bredband.net

Frystest dykregulatorer

2 thoughts on “Frystest dykregulatorer

 • 2011-03-15 at 07:17
  Permalink

  Intressant test, men varför är inte Interspiro MKII eller MK III med.

  Svenska försvaret utbildar NATO dykare i dykning i subarktisk miljö vid I19 i Boden.
  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Norrbottens-regemente-I-19/Nyheter/Det-ar-ju-30-grader-varmare-i-vattnet/

  Det innebär att systemet är utvecklat att klara extrema förhållanden, och även om inte alla komponenter passar in i eran dykning borde vitala komponenter göra det.

  Hälsningar
  Björn Carlsson Växjö

 • 2012-03-04 at 19:18
  Permalink

  Hej Björn.
  Vi har lite andra förutsättningar än försvarets dykare.
  Ett problem vi har är att grottan är så trång att vi inte kan dyka med en uppsättning flaskor på ryggen utan vanligtvis har vi tre helt separata system som vi kan ta av oss individuellt.
  Eftersom det ser ut på det sättet så andas vi också ur olika flaskor under hela dyket, hurvida interspiro fungerar under dessa omständigheter vet jag inte men att dela gas med helmask är i dessa temperaturer omöjligt så det är en av anledningarna till att vi valt bort detta alternativ.

Leave a Reply