Med anledning av den närstående expeditionsstarten publiceras härmed ett pressmeddelande rörande årets expedition. För ytterligare information, kontakta Nicklas Myrin, expeditionsledare för SI TECH Expedition Bjurälven 2011. Kontaktinformation inkluderas i nedanstående dokument.

Pressmeddelande 2011

Pressmeddelande

Leave a Reply