Sveriges Speleolgförbund (SSF), Dyksektionen

Huvudsponsor: GELAB (Gäddede Elektronik AB)
Övriga sponsorer: Mikkes Skoteruthyrning, Smartreklam AB, Dykmagasinet i Karlstad, Frostvikens Skoterklubb, Westel, Vinterparken Östersund, Tentipi Rental i Norrland AB, Blåsjöns Väv- Slöjd- och Bokförening, Team FX, Fotograf Lars Dahlin, JUS

Expeditionsledare: Johan Utas

Säkerhets- och Logistikansvarig: Crister Berg

Dykare: Mattias Tancred, Kristian Lyberg, Mark Dougherty, Nicklas Myrin, Daniel Karlsson, Markus Nord, Per Sandberg, Micke Tilja, Johan Ivarsson.

Support: Mikael Johansson, Jan Kåre på GELAB, Levi Fredriksson, Stora Blåsjöns Byalag, Naturbevakarna Tomas Tomasson och Håkan Berglund, samt hårfrisörskan Ebbis i Blåsjön.

Övriga deltagare: Kurt Skoog – Naturfilmare och SVT Mitt i naturen


Sammanfattning

Årets expedition prövade teamet både fysiskt och psykiskt med många svårigheter som vi inte haft tidigare år. Trots skador, sjukdom och tuffa väderförhållanden får det ändå anses som en mycket lyckad expedition ur alla synvinklar.

Mål uppnådda under 2010

Kartering: Totalt 520,6 m av grottan är nu karterad. Maxdjupet är 17,6 m. Volymen vi hittills har hittat är 1580,2 kubikmeter och genomsnittsdiameter på gångarna är 1,7m. Största salen vi hittat mäter ca 25 m lång, 9 meter bred och 4 meter hög.
Media: Genom media och reportage fortsattes arbetet med att visa Bjurälvens skönhet både över och under jord.
Dokumentation: Mycket material i form av foto och film kom till, allt nytt dokumenterades på ett tillfredsställande sätt med bland annat film i HDTV-kvalitet.
Forskning: Arbetet med geologiska och biologiska undersökningar fortsatte och en bra plattform för vidare forskningen lades ut.
Dykning: Ytterligare säkerhetsutrustning för dykningen testades och nya standarder för att göra säkrare dykningen ännu säkrare sattes upp. Bland annat testades för första gången en transportabel luftsäck som fungerar som en luftficka stor nog för 2st dykare. Detta kan utvecklas vidare. Ny rutin med att dykaren alltid har tre oberoende luftkällor implementerades.
Mediabevakning/information: Ett stort delmål är att nå ut till allmänheten och sprida betydelsen av Bjurälven till hela svenska folket. Detta görs genom föredrag samt genom punktinsatser via olika kanaler och institutioner.

Kartering
Det har visat sig att den metod vi använder för kartering fungerar mycket bra. Vi karterar relativt mycket på kort tid. Och principen att, ingen utforskning förrän allt hittills är karterat, är bra ur många synvinklar, framför allt säkerhet.

Media
Under expeditionens gång hade vi löpande kontakt med olika media och vi är mycket nöjda med den bevakning vi fått.
* Radio: Radio Jämtland, P4 Extra
* TV: SVT Rapport, Mitt i Naturen, Jämtlands TV
* Tidningar: Östersundsposten, Länstidningen Jämtland, Norska Gränsnytt
* IT: Vår hemsida www.expeditionbjuralven.se innehåller information som uppdaterats fortlöpande både före-, under och efter expeditionen

Dokumentation
Stort fokus har legat på att fotografera för att samla ihop en bildbank i expeditionen. Dels för dokumentation av grottan och dels för att kunna delge media högkvalitativa bilder. Stor fokus har även legat på filmning i grottan. Materialet är dels för eget bruk, dokumentation av grottan men också för samarbetet med naturfotograf Kurt Skoog i hans produktion om Bjurälven. Detta gav en ”spin-off effekt” som gjorde att vi kunde delge filmmaterial till SVT´s Mitt i Naturen som gjorde ett reportage om expeditionen.

Forskning
Separata kommande artiklar

Dykningen
Totala antalet dyk: 105 dyk genomfördes under 2010 vilket vi är stolta över sett till rådande förhållanden, det visade oss att vi, som en stark grupp, klarar att hålla ett bra tempo trots yttre omständigheter.
Genomsnittlig dyktid: Den genomsnittliga dyktiden på runt 40min är något högre än förra året.
Längsta dyktiden: Vi har för varje år bättre utrustning och de längsta dyken är uppemot 80min.
Fokus: Under dyken har störst fokus varit på utforskning/kartering av ny grotta, filma samt fotografera.

Dyksäkerheten
Det har skett en enorm utveckling på sättet vi genomför dyk i Bjurälven, och våra rutiner förbättras hela tiden. Kylan i vattnet och på land, att platsen är så ensligt belägen och svårtillgänglig gör den här expeditionen så speciell och extrem i jämförelse med annan dykning.

Alla dyk genomfördes med 3 separata system
Ett habitat (lufttält) togs med in i systemet för att skapa ett luftrum att kunna komma upp i, för att lugna ner sig, kunna prata med sin parkamrat, eller få ordning på någon krånglande utrustningsdetalj som inte är möjligt att lösa under ytan. Detta lufttält placerades halvvägs (150m) in i grottan (ca 15min-20min simtur från ytan).

Utöver tältet placerades även detta år säkerhetsflaskor med ca 20m mellanrum eller vid extra svåra passager och det krävdes ca 20st flaskor med tillhörande utrustning för att täcka upp hela grottan.
Bara att placera ut all säkerhetsutrustning kräver stor planering och ett antal dyk att genomföra.
En dykare kan i regel endast ha med sig en säkerhetsflaska att placera ut utöver sin egen utrustning.
På grund av kylan havererar dessa säkerhetsflaskor trots att de inte används och måste noggrant kontrolleras och bytas ut med relativt täta intervaller vilket också tar en hel del dykning i anspråk.

2010 visade sig ha något färre incidenter än tidigare år, även sett till att färre dyk genomfördes.
Regulatorerna var i år kraftigt nedställda sett till luftflöde och detta kan vara en stor bidragande orsak till minskningen. Dock gör detta dyken något mindre behagliga då det är väldigt trögt att andas ur munstyckena.
Filtren med torkmedel i kompressorn till vår luft byttes med ännu högre frekvens än tidigare.
Det skall påpekas att problemet är långtifrån löst och att regulatorerna fortfarande fryser med relativ regelbundenhet för oss.

Mediebevakning / Information
Ett viktigt delmål med expeditionen är att få information om detta unika område till allmänheten och organisationer/institutioner (SSF, SLU, Göteborgs Universitet m.m) som i sin tur kan informera vidare.
Bjurälven är för Sverige ett helt unikt och fantastiskt område och varje gång det nämns utåt är det ett steg framåt.

Efter expeditionen har vi fått förfrågningar om den, och till och med om deltagande, från andra länder än bara Sverige (USA, Tyskland, Norge, England samt Finland) vilket vi tycker är mycket spännande eftersom det innebär att vår expedition även fått gehör och lämnat ekon internationellt.

Föredrag
Lokala föredrag
Varje år är en av våra viktigaste mål att informera invånarna om hur vår expedition framskrider och vi är deras ögon på en underbar plats som annars är svår att få tillgång till.
Detta år hölls det första föredraget i Strömsund, andra föredraget i Gäddede och tredje på Fjällripan i Stora Blåsjön. Detta fördelat jämt över de två veckor vi var där.
Varje år förvånas vi över hur många som faktiskt är intresserade av det vi gör och föredragen och frågorna om vår expedition ger oss än mer energi att fortsätta. Runt 50 personer kom till varje föredrag och det var helt fullsatt på alla.

Det är de nära invånarna som hjälper oss framåt på alla sätt och utan det skulle vi inte alls nått samma resultat.

Föredrag under året som gått
En hel del föredrag har hållits runt om hela Sverige. Detta är något vi kommer att fortsätta jobba vidare med. Intresset verkar bara att öka. Detta planerar vi för även framåt i tiden.

Institutioner
* Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) får tillgång till årets material för sina studier

* I samarbete med Göteborgs Universitet gjordes 2009 ett test för att bl.a åldersbestämma grottan och dess formationer, genom att mäta flödet kontra storleken och formen av den kalksten som finns väl synlig. Detta är extremt komplicerat i denna grotta och fler tester behöver göras. Den 3D modell av grottan som gjordes ligger till grund för att kunna arbeta vidare inom detta område. Volymkarteringen för 3D modellen är ett mycket viktigt underlag som kommer att sysselsätta många forskningsområden inom bl. a. hydrologi, zoologi, speleologi, biologi och förstås geologi.

2011 och Framtiden för expeditionen
Nästa år firas 5 års jubileum för expeditionen vilket för alla oss inblandade känns fantastiskt. När första expeditionen gick av stapeln 2007 hade vi aldrig kunnat drömma om vad Bjurälven skulle visa oss av sina hemligheter.
Grottan har ändrat karaktär och de nya tunnlar och gångar som väntar bortom Altarbacken och Tempelsalen kan vi bara drömma om tills det blir dags igen.

Det börjar bli ganska långt till slutet av den utforskade delen, men det är en utmaning som vi är villiga att ta. Vi får utveckla våra säkerhetsrutiner och vår utrustning ytterligare för att, med bibehållen säkerhet, utforska vidare.

Grottan har ett oändligt antal fler hemligheter att visa oss, kanske bara i slutet av nästa gång, eller bakom nästa hörn. Att inte veta kittlar oss alla att fortsätta och vi hoppas att vår entusiasm kan smitta av sig och att ännu fler får upp ögonen för det vi arbetar med.

Nästa år hoppas vi kunna göra flödesanalyser för att se hur mycket vatten som flödar genom enskilda tunnlar i systemet och kunna konstatera vilket som är vattnets aktiva väg just nu.

Vi ska också göra analyser av de rötter som uppmärksammats på 18m djup.

Vi åker till Bjurälven i hopp om svar men åker hem varje år med fler frågor. Det, och er vilja att hjälpa oss, ert intresse för det vi sysslar med, gör att vi fortsätter sökandet efter svar.


Tack till

GELAB har valt att sätta sin namn på expeditionen även i år och vi känner oss mycket hedrade över detta, och vill särskilt tacka dem och Jan-Kåre för att ni tror på oss och förstår det långsiktiga i det vi gör tillsammans. Utan GELABs hjälp skulle inte expeditionen ha den form den har idag och kunna åstadkomma så mycket som den gör på så kort tid.

Vi vill tacka de enskilda personer, föreningar och företag som hjälpt oss med sponsring och bidrag i olika former.
Mikael Johansson och Levi Fredriksson är deltagare av expeditionen men förtjänar ett absolut särskilt tack för den tid de lägger ner. På plats i Bjurälven och Blåsjön skulle vi inte ta oss någonstans utan dem och deras hjälp och kunskaper.

Ebbis lånade ut sin skoter och transporterade oss fram och tillbaka, ett jättetack till henne.

Tack till Naturum Frostviksfjälls turistbyrå i Gäddede och Fjällripan i Blåsjön för att ni ställde upp när vi skulle hålla föredrag där uppe samt till Naturbevakarna Tomas Tomasson och Håkan Berglund som fanns i närheten och var behjälpliga både före och under vår tid uppe i vildmarken.

”Till alla er som vandrat stigen, och till alla er som skall vandra den”

Sammanfattning GELAB Expedition Bjurälven 2010

One thought on “Sammanfattning GELAB Expedition Bjurälven 2010

Leave a Reply