Baslägret

Expeditionens första dag lider mot sitt slut och det är slitna men nöjda deltagare som nu återvänder till den gamla skolan i Stora Blåsjön. Baslägret är i stora delar uppfört och vid Dolinsjön möttes dykarna av metertjock is vilken målvedvetet

Startskott

SI Tech Expedition Bjurälven 2011 har startat. Det närmar sig lunch och efter en strapatsrik och lång resa hälsar Stora Blåsjön och norra Jämtland expeditionens alla deltagare välkomna med strålande solsken och plusgrader. Arbete och förberedelser pågår för fullt och

Pressmeddelande

Med anledning av den närstående expeditionsstarten publiceras härmed ett pressmeddelande rörande årets expedition. För ytterligare information, kontakta Nicklas Myrin, expeditionsledare för SI TECH Expedition Bjurälven 2011. Kontaktinformation inkluderas i nedanstående dokument. Pressmeddelande 2011