Photo 2014-03-23 09 32 20Efter att gårdagen gått till att sätta upp lägren på våra två dykplatser, D3-grottan och Dolinsjön. Nu var det så dags för den första dykdagen och vid Dolinsjön fokuserade man på att reparera lina och lägga ut säkerhetsflaskor medan gruppen vid D3-grottan fick det stora nöjet att kartera (kartlägga) ny hittills outforskad grotta.

I morgon görs de sista förberedelserna för att komma vidare efter den torra grottan, några ytterligare säkerhetsflaskor samt grottelefon måste in.

After yesterday’s job, setting up camps on our two dive sites, D3 Cave and Dolinsjön it was time for the first day of diving and at Dolinsjön the teams focused on repairing cave line and place  safety bottles while the group at the D3 cave had the great pleasure of mapping new  unexplored cave.

Tomorrow is the final preparations to move forward after the dry cave, some additional safety bottles and cave phone must be placed.

Första dykdagen / First day of diving

Leave a Reply