Bjurälvens naturreservat

Då var årets expedition äntligen igång! Ett års planering och längtan är över, från och med idag och fram till och med nästa Lördag pågår Expedition Bjurälven 2014!

Dagen ägnades åt att såga upp vaken vid Dolinsjön samt att rigga tält, utrustning, skoterleder och allt annat som måste komma på plats innan någon dykning kan genomföras. Allt gick enligt planering, mycket tack vare den fantastiska hjälp vi får av lokalbefolkningen med skoterkörning och uppbyggnad av lägren.

Nytt för i år är att vi har två olika dykplatser med tillhörande dykläger i form av tält, elverk, värmare med mera. Det extra lägret ger oss möjlighet att utforska den så kallade “d3-grottan” parallellt med vidareutforskningen av Dolinsjön och grottsystemet in mot den torrgrotta som vi nådde föregående år.

I morgon påbörjas dykningarna!

This year’s expedition has finally started! A year of planning and longing is over, starting today and ending next Saturday Expedition Bjurälven 2014in now undergoing!

The day was devoted to saw up the ice at Dolinsjön and rigging tents, equipment, snowmobile trails and everything else that must be in place before any diving can be done. Everything went according to plan, largely thanks to the amazing help we get from the locals with snowmobiling and building camps.

New this year is that we have two different dive sites with associated dive camps in the form of tents, generators, heaters and more. The extra camp gives us the opportunity to explore the so-called “d3-cave” in parallel with further exploration of Dolinsjön and cave system toward the dry cave that we reached last year.

Tomorrow the diving begins!

Expeditionen har startat / The expedition has started

Leave a Reply