Natten till tisdag bjöd på stormvindar och det var en märklig syn som mötte expeditionens deltagare vid Dolinsjön under morgontimmarna. Redan innan vi passerat det sista krönet före baslägret såg vi ett jättelikt liggunderlag fastnaglat mot ett träd högt upp på en bergknalle och vi förstod genast att vindarna gått hårt åt våra tält och redskap. Vi lät oss dock inte nedslås och beslöt oss snabbt för att hålla oss till schemat för dagen och inom en timme påbörjades de första dyken i Dolinsjön samtidigt som en liten grupp deltagare påbörjade arbetet med att återställa baslägret till sitt ursprungliga skick.

Under dagen fokuserade vi på att rensa Bjurälvsgrottans trängre passager från sten och grus för att på så sätt underlätta för kommande dagars planerade karteringsdyk. Trots fortsatt hårda vindar och verikal snöstorm var det en grupp mycket nöjda dykare som lämnade jämtlandsfjällen under eftermiddagens senare timmar.

In English:

Monday night there were heavy storms and gave us an unexpected sight after the storm blew through the Dolinsjö. Even before we crossed the last ridge before basecamp, we saw sleeping pads stuck in a tree high on a hill and we knew immediately that the winds had been hard on our tents and gear. We were determined not to be discouraged and decided quickly to keep the schedule for the day and within an hour started the first dives in the Dolinsjö while a small group of participants began work to restore the base camp to its original condition.

On the dives, we focused on digging gravel and widening the narrow parts of Bjurälvsgrotta in order to facilitate the survey dives planned for the next day. Despite continuing high winds and a snowstorm, a group of satisfied divers left the Jämtland mountains during the early afternoon.

Friska vindar

Leave a Reply