Det pågår mer än bara dykning vid Dolinsjön. Bo Lenander, veteran inom Sveriges Speleologförbund och tillika en mycket duktig radiopejlare, har ägnat flera dagar åt att förse expeditionens dykare med spårsändare för att därefter kunna pejla in deras positioner under jord. På så sätt har vi med god precision kunnat följa grottans utbredning under mark, samtidigt som vi ökat säkerheten under dyken. Det är nu möjligt att följa dykarnas väg genom grottsystemet och därmed underlättas eventuella räddningsinsatser betydligt, då räddningsdykare vet exakt vart de ska simma om en dykare inte återvänder enligt plan.

In English:

There is more than just diving going on at the Dolinsjö. Bo Lenander, a veteran caver from Sweden’s Caving Society and a handy radio locator, has spent several days outfitting divers with radiolocators to follow the divers movements through the earth. Using these radios, we have been able to follow the cave’s tunnels on the surface, while also adding extra security to the dives. It is now possible to follow the divers through the cave system, and in the event of a rescue the radio location system can tell a rescue diver exactly where to swim if a diver does not return as planned.

Pejl på läget

Leave a Reply