Länsstyrelsen medger er, med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken, dispens från förbudet att störa djurlivet inom Bjurälvens naturreservat, Strömsunds kommun. Dispensen avser att i forskningssyfte genomföra av ett begränsat fiske av öring och röding i Bjurälvens underjordiska vatten i samband med de dykningar som ska genomföras under perioden 13-29 mars 2009.
Länstyrelsen ger klartecken för fiske i Bjurälven

Leave a Reply