Sensationella framgångar för grottutforskningen i Bjurälvens naturreservat har gjort Sveriges längsta undervattensgrotta ännu längre och en ny torrlagd del, 442 meter in i berggrunden, har upptäckts

Under den årliga dykexpeditionen till Bjurälven i Strömsunds kommun i Sveriges Speleologförbunds regi har ett tjugotal expeditionsmedlemmar under åtta dagar haft stora framgångar i att kartlägga och utforska de hittills okända vattenfyllda grottgångarna i Bjurälvsdalen.
Man har i och med årets expedition lyckats kartlägga totalt 915 meter av sammanhängande grotta, en förlängning med 313 meter, vilket också gör att grottan nu kvalar in på en tionde plats bland Sveriges längsta grottor. Den har utifrån geologisk data, enligt experter, möjlighet att bli Sveriges längsta.

Torrlagd grotta inne i berggrunden

En sensationell framgång i årets expedition är att man hittat en torrlagd del av grottan 442 meter in i en av huvudgångarna som utforskats detta år. Expeditionsdeltagare tog sig in och upp i den torrlagda delen av grottan där man, med hjälp av en speciell grottelefon, lyckades skapa kommunikation med markytan. Under två timmar utforskades sedan området.

I den 105 meter långa torrlagda delen återfann man bland annat en stor sal med en uppskattad takhöjd på nio meter där vatten porlar ner från taket. Detta kan tyda på att det finns en öppen förbindelse upp till markytan och volymen på rummet gör att det är en av de största grottsalarna i Sverige.

Den vattenfyllda grottgången fortsätter sedan vilket kommer att ställa stora krav på kommande utforskning.

Nya grottöppningar provdöks

Nedströms från Dolinsjön, där de flesta dykningar har gjorts, finns ett flertal tidigare kända grottöppningar där man under årets expedition gjorde dykningar. 80 meter grotta karterades av dykarna i detta område och förhoppningen är att under kommande expeditioner kunna binda samman dessa grottor med Dolinsjön.

Magnetpejling

Ytterligare en framgång för året var radioexperten Bo Lenanders egenutvecklade utrustning för att från ytan spåra dykarnas väg i grottan. Bo har sedan förra expeditionen arbetat med magnetpejlingsutrustningen som nu är 100 gånger känsligare än för två år sedan vilket möjliggör en precisionspejling på över 200 meter genom berget. Med hjälp av denna utrustning samt en av lantmäteriets precisions-GPSer har man nu en tydlig bild över hur grottan går genom landskapet i Bjurälvsdalen.

Expeditionsledare Johan Utas samanfattar året som mycket lyckat med sensationell upptäckt av den stora grottsalen. Man har, trots att avstånden till de okända grottgångarna för varje år ökat, lyckats kartera och utforska ytterligare stora delar av okänd grottan och förberedelserna inför nästa års expedition är redan i gång.

För mer information kontakta expeditionsledare Johan Utas på telefon +46 70 980 75 90

Sensationella framgångar för SSF Expedition Bjurälven

Leave a Reply