Det är expeditionens sista dag och snart råder återigen en stilla tystnad i de jämtländska fjällen. Trots flera dagar av motgångar och svåra väderförhållanden blev årets resultat i slutändan mycket lyckat. Ny lina är lagd, nya områden är karterade och grottan tycks bara fortsätta in i berget, meter efter meter, i otaliga förgreningar. Det råder ingen tvekan om att vi kommer att återvända till Dolinsjön, för grottan kommer alltid att fortsätta locka med sina hemligheter och mystik och för varje expedition tar vi oss allt längre in i en spännande värld ingen människa någonsin besökt förut. Expeditionen vill passa på att tacka alla som deltagit genom åren och gjort denna resa möjlig. Utan er hade det fortfarande bara varit en dröm.

In English:

Today is the expedition’s last day and soon there will be a calm silence in the Jämtland mountains. Despite several days of setbacks and bad weather, the expedition was ultimately very successful. A new line has been laid, and surveyed and the cave seems to just go into the mountain meter by meter in several different directions. There is no doubt that we will return to Dolinsjön, because the cave will continue to attract us with her secrets and mystery and each expedition brings us deeper and deeper into an exciting world no man has ever visited before us. The expedition would like to thank everyone who participated over the years and made this trip possible. Without you, it’s only ever been a dream.

Sista dagen bland bergen

Leave a Reply