Årets expedition genomfördes under en veckas tid istället för två veckor som förra året. Detta gjordes för att alla skulle kunna delta under hela expeditionstiden, både vid förberedelserna och avvecklingen. Detta gjorde att antalet dykdagar minskade till cirka sju. Utöver detta hade expeditionen åtta nya medlemmar och i år lades extra kraft på dessa för att stärka framtiden för Bjurälvsexpeditionen. Många av de gamla erfarna dykarna kunde inte delta på grund av olika anledningar. Sammanlagt var vi sjutton dykare som deltog i SI TECH Expedition Bjurälven 2011.

Expeditionsledare:
Nicklas Myrin

Vice Expeditionsledare:
Johan Utas

Övriga deltagare:
Mats Lind
Daniel Karlsson
Bo Lenander
Crister Berg
Leif Sigvardsson
Petter Johansson
Markus Nord
Per Sandberg
Kristian Lyberg
Dmitri Gorski
Stefan Barth
Daniel Nordin
Johan Viklund
Torbjörn Andersson
Rickard Lundberg

Lokal support
Mikael Johansson, Levi Fredriksson, Tomas Tomasson, Håkan Berglund, Ebbis, Kurt Skoog.

Huvudsponsor
SI TECH AB
Tillverkar högkvalitativ utrustning och tillhandahåller innovativa lösningar för krävande förhållanden. SI TECH AB har fullständig egen produktion med produktutveckling, design, formtillverkning, formsprutning, bearbetning och försäljning över hela världen. SI TECH AB är specialiserad på personlig skyddsutrustning, främst inom dykindustrin, med produkter både för egen försäljning samt för partners.

Övriga sponsorer
Strömsunds kommun
ICA Blåsjön
ICA Gränsbua
Jorms Lanthandel
Restaurang Fjällripan
Leaderprojektet ”Yttre rymden till jordens inre”
Ullmax
Mikkes skoteruthyrning
Cadrotech
LG IT AB
Hollister
Tentz
Westel
Skanska
Nimar Norden
Handheld
ESRI
Dykmagasinet Karlstad
Jämtrök
Vinterparken Östersund
Team FX
Baggbodykarna
Nord Produktion
Äventyrsgruvan
Sköldulfsmaskiner
DMMI Robban
JUS

Dykstatistik
I år gjordes 71 dyk med en total dyktid på 50 timmar och 15 minuter. Genomsnittlig dyktid var 42,5 minuter. Om enbart dyk med bottentid på över 20 minuter räknas, var den genomsnittliga dyktiden 54,7 minuter. Denna beräkning är troligen mer realistisk eftersom många av dyken som var 1-10 minuter långa genomfördes bara för att testa funktionen på utrustningen eller utföra en mindre uppgift vid ingången till grottan.
Genomsnittlig dyktid under en expeditionsdag var 430,7 minuter (beräknad för sju dykdagar). Det totala antalet dyk som utfördes under årets expedition samt fördelning av exponeringar kan ses i Fig. A. Totalt genomfördes 71 dyk och längsta dyktid under expeditionen var 99 minuter.

Utforskning och kartläggning
Utforskning och kartläggning tog 863 minuter av den totala dyktiden (28,6 %). Med tanke på den tid som använts för att introducera nya medlemmar, kan detta betraktas som en god effektivitet.
Efter årets expedition har Bjurälvsgrottan en total längd på 602,2 meter. Detta är en ökning med 81,6 meter jämfört med förra året. Total grottvolym är 1855,9 kubikmeter. Karteringen av grottan fram till i dag kan ses i Fig. B.

Filmning och fotografering
724 minuter av den totala dyktiden (24 %) utnyttjades till filmning. Den stora andelen beror främst på att expeditionen stödjer en kommande dokumentärfilm som Kurt Skog gör om Bjurälven. Ett antal sekvenser med dykare i olika scenarier planerades av expeditionens medlemmar och Kurt Skog. Inga fotodyk genomfördes i år.

Lokalisering av dykare
Genom att fästa elektromagnetiska sändare på en dykare är det möjligt att lokalisera dennes position från ytan genom att spåra det pulserande magnetiska fältet som sändaren avger. Detta har gett dykledaren och de andra teammedlemmarna mycket användbar och intressant möjlighet, både när det gäller kartering av grottan och
utökad säkerhet.
Utrustning för radiospårning, M-85, är utvecklad, byggd och beskriven av Bo Lenander, SM5CJW och medlem av CREG (Speleonics, # 7, pages 1, 8-10).

Utrustningen är en 32768 Hz 1.5W DSB transceiver med en 420 mm cirkulär riktad slingantenn, Fig. C.

Sändare är 33 kHz, med horisontell 300 mm riktad antenn (enkelt lager). Under vatten sänder dom ut två signaler per sekund. Dessa hörs som olika toner (250, 500, 1000 eller 1600 Hz) i mottagaren. R6/AA batteri och elektroniken är förseglade i en 125 mm långt rör. En sändare väger 100 g.

Operativa avståndet för utrustningen är 50 m och det är möjligt att mäta hur djupt under markytan dykaren befinner sig.

Forskning
Under 2011 års expedition genomfördes en inventering, en undersökning av tidigare påträffade rötter och fortsatt studie av fiskbeteende.
Under 2010 års expedition påbörjades en inventering av kransalger i Bjurälvens flodbädd. Vi fortsatte under 2011 och avslutade inventeringen. Vi har nu inventerat alla områden där älven flödar året om. Vi hittade inget bestånd av den kransalg som vi sökte, Tolypella canadensis. Det bestånd kransalger som upptäckte under 2008 års expedition och inventerades under 2010 fanns inte kvar. Ett bestånd kransalger påträffades i Dolinsjön, men det var inte heller Fjällrufse, Tolypella canadensis.

2010 upptäcktes det rötter på flera platser inne i Dolinsjöns grotta. Under årets expedition undersöktes dessa lite närmare för att konstatera om det rörde sig om levande rötter eller inte. Efter en noggrann undersökning konstaterades att det inte var levande rötter utan rotdelar som förts med strömmarna in i grottan och fastnat på de utstickande skifferskivorna. Med tiden har ett lager av sediment byggt på runt skifferskivorna vilket gjorde att dykarna upplevde det som rötterna trängde ner genom taket.

Studien av fiskars beteendemönster som påbörjades under 2009 års expedition fortsatte även i år. Precis som förra året gjorde detta utan forskarnas närvaro, utan rapporteras vidare efter expeditionens slut. Under årets expedition la dykarna vikt vid det ”ätbeteende” som observerades under 2010 års expedition. Även i år observerade dykarna att vissa individer aktivt söker föda så fort ljus tränger ner i
Dolinsjön eller in i grottan.

Utveckling av dykutrustning
Ny säkerhetsutrustning för dykare testades ut och nya rutiner för att göra dykningen säkrare infördes. Bland annat testade man ut ett värmesystem för dykregulatorernas andrasteg. Systemet bestod av ett värmeelement som fästades på värmeväxlaren på slangen in till andrasteget, Fig. D. Värmeelementet byggdes av civilingenjör Bo Lenander. Batterier från SI TECH användes som strömkälla.

Säkerhet
All dykning under expeditionen utfördes efter stränga säkerhetsregler. Varje dykare hade tre oberoende andningssystem. Säkerhetsflaskor placerades ut varje 20e meter inne i grottan. Detta var mycket viktigt sedan det fortfarande förekommer problem med regulatorfrysningar.

Media
Expeditionen har fått en hel del uppmärksamhet i media också i år.
Tidningar: Östersunds Posten, Göteborgs Posten, Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, Gävle Arbetarbladet, Bladet Dykking. TV: TV4, Nyhetskanalen Gävle.

Internet: helagotland.se, LTZ.se, dykarna.nu, dykkeprat.no, dykkesiden.com

Muntliga presentationer: Tännäs/Ljusnedals församling, Chalmers Dykarklubb

Uppsummering
Årets expedition till Bjurälven var mycket framgångsrik. Trots att vädret verkligen var emot oss i år har vi kunnat åstadkomma mycket – nästan 100 nya meter av grottan karterades under vatten och det togs upp mycket video. Ett antal nya medlemmar introducerades till projektet i årets expedition vilket är en förutsättning för kontinuitet och framgång även vid framtidens expeditioner.

Författare: Dmitri Gorski och Nicklas Myrin
Copyright: SI TECH Expedition Bjurälven 2011

Sammanställning 2011 års Expedition

Leave a Reply