ursuit logo_50v_6Vi kan med glädje meddela att en av företag som kommer att stödja Expedition Bjurälven i år är det finska Ursuk. Med sin långa historia som tillverkare av produkter för den krävande tekniska dykmarknaden, känner Ursuk också väl till de förhållanden som vi ställs inför i Bjurälven. Ursuk tycker att det är kul att hjälpa oss att uppnå våra mål i krävande miljö där kylan och extrema förhållanden är stora faktorer. Flera dykare på årets expedition kommer att använda nya Ursuk dräkter och vi ser med stor spänning på kommande samarbete!

We have the pleasure to announce that one of the companies that will support Expedition Bjurälven this years is the Finnish Ursuk. With it`s long history as manufacturer of products for the demanding technical diving market, Ursuk also knows very well about the conditions we are faced with in Bjurälven. Ursuk thinks it`s fun to help us reaching our goals in the demanding environment where the cold and the extreme conditions are big factors. Several of the divers in the years expedition are going to use new Usruk drysuits and we look forward to the coming cooperation with excitment!

Ny sponsor / new sponsor
Tagged on:

Leave a Reply