Medan en stor andel av expeditionens medlemmar ägnade sig åt att återställa baslägret efter nattens stormvindar valde en grupp deltagare att styra skotermedarna mot Korallgrottan, Sveriges längsta grottsystem, bara någon kilometer från Dolinsjön. Under ledning av Leif Sigvardsson tog sig gruppen långt in i grottsystemet och fick uppelva ett unikt äventyr med trånga passager och storslagna salar. Besöket var ett givet samtalsämne under kvällens gemensamma middag och under kommande dagar kommer även övriga expeditionsdeltagare att erbjudas möjlighet till ett unikt besök i grottan.

In English:

While most of the expedition members devoted themselves to fixing the basecamp after the previous night’s storm, a group chose to take the snowmobiles to Korallgrotta (Coral Cave), Sweden‘s longest cave and only a few kilometers from the Dolinsjö. Under the leadership of Leif Sigvardsson, the group journeyed deep into the cave system and got to experience a unique adventure with narrow passages and magnificent halls. The visit to Korallgrotta was a hot topic during the evening’s dinner conversation and in the coming days other members of the expedition will have the opportunity to visit the cave.

Korallgrottan

One thought on “Korallgrottan

  • 2011-08-09 at 10:11
    Permalink

    Hallå, vet ni hur mycket det kostar per person att besöka grottan för en sådan heldagsexpedition…?

Leave a Reply